श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा दिवेघाटातून मार्गस्थ होत आसताना….

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा दिवेघाटातून मार्गस्थ होत आसताना....
« Pandharpur Payi Waari 2016

Leave a Reply